Sediu

Str. Maior Gheorghe Sontu, Nr.3, Sector 1, Bucuresti

Numar registrul comertului:
J40/20478/2004

CUI 
RO17026714

Capital social subscris si varsat
100.000 lei

Pentru informatii suplimentare, trimiteti un email la: office@ingenio.ro sau sunati la:

Tel: +40-21-407-8100
Fax: +40-21-260-0890